logo mineralica

ul. Zamkowa 14
Nowogard
72-200 Nowogard

TEL. +48 728 361 844,
FAX +48 91 39 20 717
k.juszkiewicz@mineralica.pl

NIP: 856-185-21-18
REGON: 363242472

Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000595298

Kapitał zakładowy: 475.000 PLN