loga fe rp pz ue

Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii odzysku substancji mineralnych i organicznych zawartych w osadach ściekowych i przetworzenie ich do postaci nawozów dedykowanych wykorzystaniu rolniczemu" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw — Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Mineralica Sp. z o.o. poprzez zwiększenie aktywności firmy w prowadzenie badań, mających na celu poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Rezultatem projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia 1 szt. technologii. Całkowita wartość projektu: 120 540,00 zł Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 83 300,00 zł.