loga fe ue

Projekt pod nazwą „Opracowanie innowacyjnego, wielofunkcyjnego nawozu startowego na bazie osadów ściekowych, podwyższającego odporność roślin na stres wodny i temperaturowy" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla NIŚP. Przedmiotowy projekt ma na celu opracowanie receptury oraz instrukcji stosowania nawozu mineralno-organicznego na bazie osadów ściekowych, przeznaczonego dla wieloobszarowego rolnictwa i sadownictwa, który w sposób planowy uwalniał będzie czynniki antystresowe. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie do własnej działalności przemysłowego wytwarzania nawozu oraz jego komercyjne wykorzystanie, jako produktu sprzedawanego na rynku nawozów. Innowacyjność rozwiązania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.
Całkowita wartość projektu: 484 620,00 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 334 900,00 PLN