2018 07 23 rozstrzygniecie Mineralica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością publikuje niniejszym informację o wynikach postępowania ofertowego na usługę badawczo – rozwojową polegającą na opracowaniu wielofunkcyjnego startowego nawozu mineralno – organicznego na bazie osadów ściekowych, podwyższającego odporność roślin na stres wodny i temperaturowy.